جلسه امام جمعه محترم به همراه مسئول و و اعضای هییت امنای ساخت مصلّای بخش گتاب با مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل چاپ
یکشنبه, 28 مهر 1398 ساعت 05:43

جلسه امام جمعه محترم به  همراه مسئول و و اعضای هییت امنای ساخت مصلّای بخش گتاب با مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل

جلسه امام جمعه محترم بخش گتاب حجت السلام والمسلمین خانلری به  همراه مسئول و و اعضای هییت امنای ساخت مصلّای بخش گتاب با مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل  پیرامون مصلی در حال ساخت گتاب، بحث و تبادل نظر نمودند.

- - -